ఆప్త సభ్యులందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు🙏🙏🙏

మీకూ, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.. ఆ విఘ్నాదిపతి మీకు క్షేమ, స్థైర్య, విజయ, అభయ, ఆయురారోగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు, భోగ భాగ్యాలు సిద్ధించాలని, సుఖసంతోషాలు చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.

May Lord Ganesha gives you

A rainbow for every storm

A smile for every tear

A promise for every care

And an answer to every prayer!

Happy Ganesh Chaturthi!🙏🙏🙏